skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

सदस्य राहत कर्जा (Member Relief Loan)

कर्जाको उद्देश्य

  • प्राकृतिक विपत्ति वा भवितव्यबाट सदस्यको व्यवसाय तथा धनजनमा क्षति भएमा ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • रु. ५ लाखसम्म

ब्याज दर

  • १३ प्रतिशत
[/su_list]

 

Back To Top