skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

विपन्न वर्ग कर्जा (Deprived Sector Loan-DSL)

कर्जाको उद्देश्य

  • निम्न आय भएका सदस्यको आय वृद्धि गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • बढीमा ५ लाख

ब्याज दर

  • १२ प्रतिशत

 

Back To Top