skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

निक्षेप धितो कर्जा (Deposit Loan)

कर्जाको उद्देश्य

  • निक्षेपकर्ताको अपर्झट रकमको आवश्यकता टार्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • निक्षेपित रकमको ७५ प्रतिशत देखि ९० प्रतिशतसम्म

ब्याज दर

  • ब्याज दर उल्लेख भएमा थप २ प्रतिशत, ब्याजदर उल्लेख नभएमा १२ प्रतिशत
Back To Top