skip to Main Content
सम्पर्क: +977-23-563188 / 562847 (प्रधान कार्यालय) Check Mail Career Reports Download Contact us

साना व्यावसायिक कर्जा (Business Loan)

कर्जाको उद्देश्य

  • व्यापार तथा व्यवसाय वृद्धि गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमा

  • दश लाखभन्दा कम

ब्याज दर

  • १२%

छुट सुविधा र शर्त

  • नभएको
Back To Top